Zuzanna W

Zuzanna W

 • Przedmioty: Historia i społeczeństwo , Matematyka , Język polski - Szkoła Podstawowa
  Język polski - Gimnazjum
  Język polski - Liceum
 • Doświadczenie: Ponad 5 lat
 • Wykszałcenie: Wyższe, WSNHID w Poznaniu
 • Zajęcia prowadzę: Poznań Stare Miasto, Pracuję u siebie na miejscu
 • Wynagrodzenie: od 50 zł za godzinę
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Sprecyzowany przedmiot korepetycji Sprecyzowany przedmiot korepetycji

Jestem pedagogiem o świeżym i niekonwencjonalnym spojrzeniu na edukację.
Potrafię zamienić naukę w zabawę i zachęcić do pracy tych, którzy nie mają na to ochoty. Opieram się na znanych metodach tj. Metoda Dobrego Startu oraz na własnych doświadczeniach.
Moją szczególną pasją jest zrozumienie dzieci dyslektycznych, którym chcę pomóc wejść w świat słowa pisanego.

Prowadzę zajęcia edukacyjne na trzech poziomach:
Twoje dziecko może czytać - pomoc w nauce czytania od podstaw oraz treningi czytania ze zrozumieniem.
Twoje dziecko może pisać - treningi ortografii i gramatyki, terapia dysgrafii oraz warsztaty pisania długich i krótkich form wypowiedzi.
Twoje dziecko może liczyć - terapia dyskalkulii i korepetycje z matematyki.

Przedmioty: Historia i społeczeństwo · Matematyka · Język polski · - Szkoła Podstawowa
Język polski · - Gimnazjum
Język polski · - Liceum

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  Obecnie pracuję z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Są to uczniowie z dysleksją, dyskalkulią, dysgrafią i dysortografią. Prowadzę też osoby ze zdiagnozowaną afazją i Zespołem Downa.
  Zdarzają się też dzieci bez dysfunkcji, które potrzebują pomocy w opanowaniu podstawowych umiejętności szkolnych lub chcą poszerzyć swoje możliwości dzięki nietypowym metodom nauczania.

 • Czym wyróżniają się Twoje usługi na tle usług świadczonych przez inne osoby?

  Pracuję z dziećmi wykorzystując metody zaczerpnięte ze znanych nurtów takich jak: pedagogika zabawy, Metoda Dobrego Startu czy Metoda Krakowska. Jednak nie zatrzymuję się tylko na tym. Traktuję umysł każdego ucznia jak nieznaną dotąd wyspę, którą trzeba odkryć i znaleźć właściwy sposób na przekazanie trudnych informacji w jak najprostszy sposób.