Maciej O.

Maciej O.

 • Przedmioty: Historia i społeczeństwo , Matematyka - Szkoła Podstawowa
  Historia , Wiedza o społeczeństwie - Gimnazjum
  Historia , Wiedza o społeczeństwie - Liceum
  Inne -
 • Doświadczenie: Ponad 2 lata
 • Wykszałcenie: Wyższe, Uniwersytet Łódzki
 • Zajęcia prowadzę: Łódź Bałuty, Pracuję u siebie na miejscu · Pracuję zdalnie (internet/telefon) · Mogę dojechać w odległości 20 km
 • Wynagrodzenie: od 50 zł za godzinę
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Potwierdzony numer telefonu Potwierdzony numer telefonu
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Sprecyzowany przedmiot korepetycji Sprecyzowany przedmiot korepetycji
 • Zdjęcie profilowe Zdjęcie profilowe

Doktor nauk społecznych, dyscyplina nauki o polityce. Legitymuję się kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na Uniwersytecie Łódzkim dla kierunków politologia oraz stosunki międzynarodowe.

Przedmioty: Historia i społeczeństwo · Matematyka · - Szkoła Podstawowa
Historia · Wiedza o społeczeństwie · - Gimnazjum
Historia · Wiedza o społeczeństwie · - Liceum
Inne · -

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  Na co dzień prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Łódzkim - Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, dla kierunków politologia oraz stosunki międzynarodowe.

 • Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

  Bezpośredni kontakt z uczniem/studentem, możliwość rzeczywistego wpływu na jego postępy w nauce. Niezależnie od tego, czy mam do czynienia ze uczniem wybitnym czy muszącym włożyć w osiągnięcie sukcesu znacznie więcej pracy.

 • Co poradziłbyś osobie szukającej osoby o Twoich umiejętnościach?

  Racjonalną ocenę punktu początkowego i posiadanych zasobów (w szczególności czasu). Na tej podstawie powinno nastąpić również racjonalne określenie celów, których osiągnięcie będzie faktycznie możliwe.

 • Jeśli byłbyś(byłabyś) klientem, to co chciałbyś (chciałabyś) wiedzieć o Twojej profesji?

  Jaki jest zakres faktycznie posiadanej wiedzy, a tym bardziej - faktycznie posiadanych umiejętności. Nie mniej istotne jest to, jak mogą one zostać wykorzystane w codziennym życiu lub na rynku pracy.

 • Jakie pytania powinien zadać klient, aby znaleźć odpowiednią osobę z Twojej profesji?

  1. Jak prowadzący wyobraża sobie pracę z uczniem/studentem?
  2. Jakie cele stawia sobie i studentowi?
  3. Czy uważa, że za realizację celów odpowiedzialny jest wyłącznie student czy zarówno on jak i prowadzący?

 • Co powinien przemyśleć klient zanim zatrudni osobę o Twojej profesji?

  Czy jest faktycznie zainteresowany tematyką, która ma być przedmiotem zajęć. Nauczanie, a z drugiej strony uczenie się, treści, które są traktowane przez studenta jako nieprzyjemny przymus jest pozbawione sensu.

 • Czym wyróżniają się Twoje usługi na tle usług świadczonych przez inne osoby?

  Kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć na poziomie uniwersyteckim wraz z idącym za tym faktem przygotowaniem dydaktycznym. Wiedza i umiejętności przekazywane studentom nie są dzięki temu suchą teorią nieprzydatną w późniejszym życiu.

 • Jakie pytania klienci zadają Ci najczęściej? Co odpowiadasz?

  Czy da się nauczać o sprawach społecznych zupełnie bez matematyki? Nie, nie jest to możliwe. Podstawy matematyki zawsze są przydatne, a czasem wręcz niezbędne.

 • Czy masz ulubioną historię z wykonywanej pracy? Jeśli tak - opisz.

  Mógłbym opowiedzieć wiele historii związanych z procesem nauczania, a szczególnie z weryfikacją wiedzy. Wolę jednak spuścić zasłonę milczenia na dokonania niektórych studentów.