Krystyna Z.

Krystyna Z.

 • Przedmioty: Język rosyjski , Biologia , Chemia , Fizyka , Język polski - Szkoła Podstawowa
  Język rosyjski , Biologia , Chemia , Język polski - Gimnazjum
  Język rosyjski , Biologia , Język francuski - Szkoła Wyższa
  Biologia , Chemia , Język francuski , Język rosyjski - Liceum
 • Doświadczenie: Ponad 10 lat
 • Wykszałcenie: Wyższe, Uniwersytet Warszawski (Fizjologia zwierząt)
 • Zajęcia prowadzę: Warszawa, ul. Magellana Ursynów, Pracuję u siebie na miejscu · Pracuję zdalnie (internet/telefon) · Mogę dojechać w odległości 20 km
 • Wynagrodzenie: od 25 zł za godzinę
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Potwierdzony numer telefonu Potwierdzony numer telefonu
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Konto Praca od zaraz Konto Praca od zaraz
 • Sprecyzowany przedmiot korepetycji Sprecyzowany przedmiot korepetycji
 • Zdjęcie profilowe Zdjęcie profilowe
 • Potwierdzona tożsamość Potwierdzona tożsamość

Witam, jestem biologiem, wieloletnim nauczycielem akademickim i szkolnym. Mam uprawnienia do naucznania biologii, chemii i fizyki. Znam b.dobrze francuski DELF i rosyjski poziom B3B4. Francuskiego uczyłam w szkole, w tym języku wykładałam przez 6 lat biologię za granicą. Rosyjski znam od dziecka. Udzielam od kilkunastu lat korepetycjii w Warszawie i okolicy.

Krystyna Zaleska-Freljan

Przedmioty: Język rosyjski · Biologia · Chemia · Fizyka · Język polski · - Szkoła Podstawowa
Język rosyjski · Biologia · Chemia · Język polski · - Gimnazjum
Język rosyjski · Biologia · Język francuski · - Szkoła Wyższa
Biologia · Chemia · Język francuski · Język rosyjski · - Liceum

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  korepetycje z francuskiego przygotowujące do egzaminu do liceum, korepetycje z chemii (poziom rozszerzony) do egzaminu maturalnego, korepetycje z biologii i chemii do matury (poziom podstawowy), korepetycje z francuskiego dla ucznia 5 kl. szkoły podstawowej, przygotowanie 2 uczennic - starszaków z polskiego, matematematyki, przyrody, katechezy do klasy pierwszej szkoły podstawowej, pomoc w wyszukiwaniu materiału (bibliografii polskojęzycznej i obcej) do magisterium z teologii, pomoc w wyszukiwaniu materiałów (biblografii polskojęzycznej i anglojęzycznej) do pisania pracy licencjackiej z turystyki, hotelarstwa i rekreacji - głownie zarządzania hotelem, uczenie angielskiego dwojga dzieci w wieku przedszkolnym

 • Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

  Najbardziej mnie satysfakcjonuje, gdy moi uczniowie czy studenci mają bardzo dobre osiagnięcia na egzaminach, kolokwiach, zaliczeniach, gdy podwyższają swoje kwalifikacje, podnoszą poziom wykształcenia, zdobywają nową wiedzę, która będzie im przydatna w dalszych latach nauki, a później w życiu zawodowym, czy nawet prywatnym np. związanym z kształceniem w przyszłości własnych dzieci. Także jestem zadowolona, gdy widzę nawet niewielkie początkowo rezultaty, jak np. nauczenie się nowych słołwek z językow obcych, czy poznanie jakichś nowych dla ucznia zjawisk przyrodniczych, reakcji chemicznych itp., bowiem zdaje sobie sprawę, że wiedza nawet zdobywana małymi krokami także przyniesie dobre owoce. U uczniów daje mi duże zadowolenie rowniez przekazywanie im podczas zajęć zasad dobrego wychowania, savoire-vivre' u, nabycie umiejętności pracy w grupie, poszerzenie zasad koleżeństwa i wzajemnej pomocy, nauczenie tzw, zasady współuczestnictwa, odpowiedzialności za siebie i za innych, np. młodszych czy niepełnosprawnych; pilnuję też, by uczniowie mieli satysfakcję z dobrze wykonanej pracy, byli ambitni, dążyli wytrwale do wyznaczonego celu, nie sprawiali klopotów rodzicom, nauczycielom czy wychowawcom, a także kolegom. W przypadku uczniów niepełnosprawnych daje mi wielką satysfakcję uczenie zasad integracji, dobrych relacji wzajemnych, obserwowanie dzięki moim zajęciom wzrostu zainteresowań uczniow, a ponadto ukierunkowania tych zainteresowań, co ma później ogromne znaczenie przy wyborze szkoły, czy odpowiedniego kierunku studiów.

 • Co poradziłbyś osobie szukającej osoby o Twoich umiejętnościach?

  Osobie szukającej osoby o moich umiejętnościach poradziłabym rozpocząć poszukiwania od portalu: korepetycje.edu.pl, ktory jest znany ze znacznej liczby korepetytorów profesjonalistów o dużej wiedzy i zdolnościach pedagogicznych, umiejetnościach przekazywania wiedzy uczniowi, a poza tym jest bardzo łatwy w obsłudze. Poradziłabym także takiej osobie, by zapoznała się z referencjami danego, potencjalnego korepetytora, uprawnieniami - np. dyplomami studiów wyższych, czy certyfikatami językowymi lub chociażby zaliczeniami, bądź zdanymi wysoko pozytywnie egzaminami z danego przedmiotu wpisanymi w indeksie studenckim. ponadto doradziłabym poproszenie potencjalnego korepetytora o rozmowę wstępną z kandydatem na ucznia, czy nawet odbycie próbvnej lekcji, która by upewniła obydwie strony co do ich oczekiwań i możliwości współpracy. Zwrociłabym także uwagę osoby poszukującej korepetytora na cechy charakteru korepetgytora: cierpliwość, opanowanie, punktualność, dobrą umiejętność przekazywania wiedzy, zainteresowanie nauczanym przedmiotem, wyrozumialość, systematyczność, dobre zaprogramowanie, tzn. podział całego materiału na poszczególne jednostki lekcyjne, metodykę nauczania, doświadczenie, wielowymiarowość stosowanych pomocy naukowych np. książki, plansze, tabele, opracowania, atlasy, mapy, możliwość zastosowania technicznych pomocy naukowych w przypadku nauczania przedmiotów przyrodniczych jak: mikroskopy, lupy, grafoskopy, kamery filmowe, aparaty fotograficzne, skanery, różne środki audiowizualne, eksponaty itp.

 • Jeśli byłbyś(byłabyś) klientem, to co chciałbyś (chciałabyś) wiedzieć o Twojej profesji?

  Gdybym była klientem, chcialabym dowiedzieć się przede wszystkim, jaki jest zawód przyszłego korepetytora, ile lat pracuje w tym zawodzie, jakie ma osiagnięcia w pracy zawodowej, jaką uczelnię skończył, co robi aktualnie, jakie odniósł i odnosi sukcesy, czy posiada uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu, gdzie je zdobył, jakimi metodami uczy dzieci, czy młodzież, gdzie dotychczas uczył, gdzie aktualnie jest zatrudniony, jakie ma doświadczenie w nauczaniu, jakie posiada referencje, jakie ma cechy charakteru, czy wykonywana praca daje mu satysfakcję, czy duża liczba jego uczniów jest z niego zadowolona, dostała się bez problemu do nastepnych klas, szkół o wyzszym stopniu nauczania, uczelni wyższych itp. Chciałabym także wiedzieć, ile czasu poświęcilby mnie, jako klientowi, by mnie przygotować dobrze z danej dziedziny wiedzy, czy mimo ewentualnych trudności związanych z nie rozumieniem przeze mnie danych partii trudnego materiału nie zrezygnuje z nauczania mnie, czy mu bedzie zależalo na solidnym przygotowaniu mnie do sprawdzianow bądź egzaminów, na ile mi będzie w stanie pomóc, jak sobie radzi, gdy napotka tego typu trudności. Pragnęlabym tez wiedzieć, czy korepetytor potrafi mnie zainteresować swoim przedmiotem, czy rozwinie moje umiejetności, zdolności i zainteresowania.

 • Jakie pytania powinien zadać klient, aby znaleźć odpowiednią osobę z Twojej profesji?

  Aby znaleźć odpowiednią osobę z mojej profesji klient powinien zapytać się o wykształcenie, ewentualnie też rodzaj skończonej wyższej uczelni, zdane egzaminy uprawniające do wykonywania danego zawodu, zdobyte doświadczenie, liczbę przepracowanych lat i poprzednie miejsca pracy. Powinien też zapytać sie o efekty udzielanych korepetycji, tzn. dowiedzieć się, jak przekazywana wiedza przez korepetytora przekłada się na liczbę dobrych promocji uczniów, dobrze zdanych egzaminów, poznanie przez nich danego przedmiotu, zapał. do nauki i wzrost ich samodzielności

 • Co powinien przemyśleć klient zanim zatrudni osobę o Twojej profesji?

  Klient, zanim zatrudni osobę o mojej profesji, powinien dobrze przemyśleć swoją decyzję. Taka osoba musi mieć uprawnienia pedagogiczne, duże doświadczenie w nauczaniu i indywidualne podejście do każdego ucznia. Ponadto ten klient powinien zapytać o referencje, ewentualne certyfikaty, czy dyplomy ukończenia wyższych studiów, dowiedzieć się, w jaki sposób będą prowadzone zajęcia, czy dostanie jakieś dodatkowe materiały do zajęć, opracowania różnych tematów, tabele, rysunki, wykresy, diagramy (gdy np. chodzi o przedmioty ścisłe i przyrodnicze) albo np. zestawienia tabel z gramatyki w przypadku języków obcych. Ważne też jest, czy nauczyciel będzie dojeżdżał do ucznia (jest to istotne zwłaszcza w przypadku młodszych uczniów), czy lekcje będą odbywały się w domu nauczyciela, czy nauczyciel dolicza za dojazd i ile i ile kosztuje godzina korepetycji.

 • Czy masz ulubioną historię z wykonywanej pracy? Jeśli tak - opisz.

  Tak, mam ulubioną historię z zakresu udzielanych przeze mnie korepetycji z języka rosyjskiego. Otóż pewnego razu zgłosił się do mnie student, który miał pod koniec wakacji zdać egzamin poprawkowy z języka rosyjskiego. Zgodziłam się uczyć go podczas lata, a gdy wyjeżdżał na krótko w lipcu, czy sierpniu, pożyczyłam mu samouczek do nauki tego języka, w którym było prawie 400 zadań do wykonania z załączonymi na końcu odpowiedziami (kluczem do ich rozwiązania). Poleciłam mojemu studentowi, by w czasie wakacyjnego odpoczynku jak najczęściej zaglądal do samouczka i rozwiązywał zamieszczone w nim zadania. Po jego powrocie podwoiliśmy wysiłki, by jak najwięcej mógł przyswoić wiedzy, jeszcze lepiej opanować gramatykę, ortografię i poszerzyć słownictwo. Pod koniec września odbył się egzamin. Student wrócił z niego bardzo zadowolony, bardziej niż inni moi uczniowie i studenci po zdanych egzaminach. Powiedział, że zdał poprawkę najlepiej ze wszystkich i członkowie Komisji Egzaminacyjnej chwalili go, że w tak krótkim okresie czasu opanował tak dużo materiału. Dopiero wtedy przyznał mi się, że nie powiedział mi od razu całej prawdy, że nie byl to jedynie egzamin poprawkowy a komisyjny. Od jego wyniku zależała jego dalsza kariera nie tylko naukowa, czy zawodowa, ale, być może, jego dalsze życie. Gdyby wówczas nie zdał tego komisyjnego egzaminu, nie tylko straciłby rok studiów, ale miał powiedziane, że niestety w przypadku negatywnego wyniku będzie musiał pożegnać się z uczelnią, gdyż już po raz drugi zaliczał rok. Jego praca zawodowa była związana ze znajomością języka rosyjskiego. Gdyby został wydalony z uczelni, straciłby pracę, a miał na utrzymaniu kilkuletnią córeczkę, którą samotnie wychowywał. Zawsze stawiam go za wzór moim uczniom.

 • W jaki sposób zdecydowałeś(aś) się podjąć pracę w swojej profesji?

  Zdecydowałam się podjąć pracę w charakterze korepetytora, gdy zaczęli zgłaszać się do mnie
  rodzice moich byłych uczniów np. ze szkoły podstawowej, gdy byli już w liceum z prośbą, żebym uczyła ich nadal, gdyż same dzieci o to prosiły. Również moje koleżanki z pracy, znajomi czy sąsiedzi wiedząc, że mam dobre osiągnięcia w nauczaniu zwracali się do mnie z prośbami o korepetycje dla ich dzieci, przy czym nie tylko były to przedmioty, których uczyłam w szkole, czy na uczelni, jak biologia, chemia i francuski, ale też inne, które bardzo dobrze znałam i z których umiałam przekazać wiedzę, jak np. polski, rosyjski, matematyka, fizyka i geografia. Cieszę się, że zarówno dzieci, jak i młodzież chętnie ze mną współpracują i ze mają dobre osiągnięcia w nauce.

 • Opowiedz o ostatnio wykonywanym zleceniu, z którego jesteś najbardziej dumny(dumna).

  Ostatnio uczyłam młodą Ukrainkę języka polskiego. Przyjechała z rodziną na stałe do Polski i zwróciła się z ofertą o korepetycje na portalu korepetycje.edu.pl Uczyłam ją stosując b. przystępne metody zarówno z gramatyki, jak i ortografii, zwracając szczególną uwagę na prawidłowe pisanie, czytanie, mówienie. Ważna w nauczaniu była tez właściwa wymowa i akcent. Mojej uczennicy najbardziej podobało się stosowanie przeze mnie idiomów a także przysłów, nawet takich dawnych, które już prawie wyszły z użycia. Zwracałam sporą uwagę na różnice między językiem ukraińskim (który trochę znam, gdyż mój ojciec pochodził z kresów) a językiem polskim. Moja uczennica szybko osiągnęła poziom B1 i na tyle dobrze poznała polski, że może teraz myśleć o pójściu na studia wyższe z językiem polskim wykładowym.

 • Napisz czy, i w jaki sposób się kształcisz, aby jeszcze lepiej wykonywać swoją profesję.

  Kształcę się w dalszym ciągu korzystając z podręczników w wersji papierowej lub w postaci e-book' ów a także z różnorodnych materiałów źródłowych, takich jak artykuły oryginalne na różne tematy np. z biologii, czy chemii. Korzystam z wielu bibliotek w Warszawie, w tym z Biblioteki Narodowej, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Pedagogicznej, czy z bibliotek dzielnicowych, w tym naukowych. Dużo także korzystam z Internetu i opracowuję wiele tematów, które potem będą mi służyły do uczenia innych. Ponadto sporo materiałów udostępniają mi koleżanki i koledzy - nauczyciele. Prowadzimy wymienną akcję, jeśli tak można to nazwać i wzajemnie pożyczamy sobie różne opracowania, testy, przykłady rozwiązań zadań i inne.

 • Jaka jest Twoja najmocniejsza strona?

  Moją najmocniejszą stroną jest posiadanie umiejętności tłumaczenia uczniom skomplikowanych zagadnień z dziedzin, którymi sie zajmuję, tzn. z biologii, chemii, francuskiego, rosyjskiego, cvzy polskiego w sposób przystępny, dostosowany do zdolności, nabytej już wiedzy danej osoby, jej wieku, możliwości i zdolności. Jednym słowem mam indywidualne podejscie do kazdego. Staram sie zaciekawić ucznia określoną dziedziną nauki posługując się wieloma przykładami, a także różnymi najnowszymi technikami przekazywania wiadomości, np. uczę także on line.

 • Jaką umiejętność obecnie chciałbyś (chciałabyś) udoskonalić?

  Najbardziej chciałabym udoskonalić umiejętność nauczania języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, ponieważ bardzo dużo dzieci i młodzieży ma problemy w szkole z tym językiem, a jeśli rodzice ich zwracają się do mnie, żeby im pomóc np. w codziennym odrabianiu lekcji, czasem się zdarza, że życzą sobie, by pomagać ich latoroślom ze wszystkich, czy prawie wszystkich przedmiotów. Wśród nich jest także język angielski. Dlatego też doskonalę znajomość tego języka na platformie językowej i uczę się również indywidualnie.