Blanka

Blanka

 • Przedmioty: Język angielski - Szkoła Podstawowa
  Język angielski - Gimnazjum
 • Doświadczenie: Ponad 10 lat
 • Wykszałcenie: Wyższe, Podyplomowe studia z oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej w Instytucie Studiów Podyplomowych w Warszawie
 • Zajęcia prowadzę: Mosina , Pracuję u siebie na miejscu · Mogę dojechać w odległości 5 km
 • Wynagrodzenie: od 40 zł za godzinę
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Potwierdzony numer telefonu Potwierdzony numer telefonu
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Sprecyzowany przedmiot korepetycji Sprecyzowany przedmiot korepetycji
 • Zdjęcie profilowe Zdjęcie profilowe

Zapraszam na korepetycje z języka angielskiego dla dzieci szkoły podstawowej: przygotowywanie do zajęć, powtarzanie i utrwalanie przerobionego materiału, odrabianie zadań domowych, zajecia w obszarze terapii pedagogicznej, lekcje indywidualne w Mosinie z praktykującą nauczycielką (pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta) w formie zabaw, gier i ćwiczeń. Koszt godziny lekcyjnej 40zł.,tel (***)

Przedmioty: Język angielski · - Szkoła Podstawowa
Język angielski · - Gimnazjum

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  korepetycje z języka angielskiego,gramatyka, układanie zdań, tłumaczenie, pisanie prac pisemnych, przygotowanie do sprawdzianów, testów, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego

 • Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

  przedmiot, kontakt z ludźmi, pomysły na zajęcia, tworzenia zadań i ćwiczeń, pomysły na zabawę, specyfikę zajęć, samoorganizację, prowadzenie diagnozy pedagogicznej u dzieci, dostosowywanie form i metod pracy. Poza tym spokój, radość, humor, dyscyplinę każdego dnia i kreatywną pracę z dziećmi i wyzwania ;)

 • Co poradziłbyś osobie szukającej osoby o Twoich umiejętnościach?

  cierpliwość w realizacji zamierzonych celów, swoboda w dostosowaniu zadań, ćwiczeń i formy prowadzenia zajęć, dowolnosć w wyborze podręcznika, ćwiczeń i pomocy dydaktycznych