Andrzej Skupiński

Andrzej S

 • Przedmioty: Język polski - Szkoła Wyższa
 • Doświadczenie: Ponad 10 lat
 • Wykszałcenie: Wyższe, UniwersytetŚl.-filia w Cieszynie
 • Zajęcia prowadzę: Chorzów , Pracuję u siebie na miejscu · Pracuję zdalnie (internet/telefon) · Mogę dojechać w odległości 5 km
 • Wynagrodzenie: od 50 zł za godzinę
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Sprecyzowany przedmiot korepetycji Sprecyzowany przedmiot korepetycji
 • Zdjęcie profilowe Zdjęcie profilowe

W latach (***) nauczałem języka polskiego w szkołach podstawowych w systemie ośmioklasowym. Ponadto udzielałem doraźnych koreptycji z tego przedmiotu. Konsultowałem również prace licencjackie nie tylko z dziedziny filologii polskiej, lecz również z takich dziedzin naukowych jak historia sztuki, muzykologia i socjologia kultury.
Od 1988 uzyskałem status zawodowego literata, na zasadzie konkursu dzieł i zostałem członkiem związku twórczego - Związek Polskich Autorów i Kompozytorów ZAKR - Sekcja literacka.
W przygotowaniu mam taże projekt programu nauki pisania kreacyjnego - "writing school" .

Przedmioty: Język polski · - Szkoła Wyższa

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  Teksty do piosenek rosyjskiego barda A.Maceradiego.
  Napisanie monodramu wg powieści M.O.Silvy "Kiedy chce płakać, nie płaczę (tłum.A.Nowak)"
  Teksty piosenek dla aktora K. Respondka.
  Napisanie i zredagowanie zbioru drobnych wierszy satyrycznych

 • Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

  - kiedy temat zlecenia tekstowego odpowiada memu satyrycznemu i prześmiewczemu spojerzeniu na swiat i ludzi.
  - kiedy prace zleci mi ceniony przeze mnie aktor czy piosenkarz.
  - kiedy obszerniejsza praca np. artykuł lub esej zostaje zapisana zgodnie z założonym planem realizacji wybranej idei.
  - kiedy zyskam pełną akceptację zleceniodawcy

 • Co poradziłbyś osobie szukającej osoby o Twoich umiejętnościach?


  Odradzałbym rutynowego przekazywania wiedzy na rzecz ćwiczeń o stopniowo wzrastającym stopniu trudności.
  Doradzałbym cierpliwość i jak najczęstsze powroty do ćwiczeń, sprawiających trudność uczniowi, aż do osiągniecia zamierzonego i optymalnego skutku.
  Zachęcałbym ucznia do samodzielnego uzupełniania wiedzy, poprzez kształtowanie umiejetności wyszukiwania źródeł oraz sprawności w redagowaniu wyszukanego materiału.

 • Jeśli byłbyś(byłabyś) klientem, to co chciałbyś (chciałabyś) wiedzieć o Twojej profesji?

  To czy oprócz kwalifikacji i doświadczenia merytorycznego przejawiam cierpliwość i determinację w osiągnieciu wyznaczonego celu.
  Czy po prostu lubię dzieci i potrafię zrozumieć ich nie zawsze pozytywne emocje.
  Czy jestem na tyle elastyczny, aby dostosować zajęcia z uczniem do konkretnej docelowej sytuacji - doraźne wyrównanie poziomu wobec wymaganego minimum, przygotowanie do egzaminów: testów finalnych w gimnazjum, przygotowanie do matury, udział w konkursach i olimpiadach itp.

 • Jakie pytania powinien zadać klient, aby znaleźć odpowiednią osobę z Twojej profesji?

  Pierwsze pytanie powinno dotyczyć wykształcenia oraz stażu pracy w zawodzie nauczyciela - korepetytora.
  Kolejne o poziom wiedzy uczniów, którym się pomagało i metody jej utrwalania i wzbogacania.
  Nastepne o ewentualne rekomendacje.
  Z kolei o ilość godzin w tygodniu, aby korepetycje przyniosły optymalny efekt.
  Na koniec negocjowałbym cenę za jednostkową sesję w czasie 1,5 h.

 • Co powinien przemyśleć klient zanim zatrudni osobę o Twojej profesji?

  Przede wszystkim, czy naprawdę zachodzi konieczność udzielania korepetycji.
  Czy potrafi tak wpłynąć na swoje dziecko, aby korepetycje traktował poważnie i zaakceptował ich potrzebę.
  Czy umie przekonać dziecko, nastolatka itd, że bez jego własnego zaangażowania i współpracy z korepetytorem, wynik pracy korepetytora może okazać się mizerny, bądź niewystarczający.

 • Czym wyróżniają się Twoje usługi na tle usług świadczonych przez inne osoby?

  Moim podstawowym atutem jest fakt, ze oprócz ponad dwudziestoletniego doświadczenia pedagogicznego jestem również zalegalizowanym literatem (ZAKR). Zwracam zatem szczególna uwagę na porawność i jakość wypowiedzi tak w mowie jak i w piśmie. Zachęcam również moich uczniów do tzw. pisania kreacyjnego oraz wprowadzam elementy retoryki w języku mówionym, zalwcajac unikanie kolokwializmów, argotyzmów czy skrótów myślowych.

 • Jakie pytania klienci zadają Ci najczęściej? Co odpowiadasz?

  Każda rozmowa zaczynała się od wysokości żądanego przeze mnie honorarium.
  Dopiero następne dotyczyły takich spraw czy np.poradzę sobie z wyjątkowo "odpornym" na wiedzę
  uczniem (uczennicą).
  Z kolei upewniali się, po ilu sesjach nastąpi znacząca poprawa sytuacji szkolnej ucznia, która objawiać by się miała w otrzymywaniu lepszych ocen.

 • Czy masz ulubioną historię z wykonywanej pracy? Jeśli tak - opisz.

  Udzielałem studentce bardzo obszernych i wielokierunkowych konsultacji przy pracy licencjackiej, z dziedziny i dla mnie dziewiczej (sam uczyłem się w pędzie i po drodze) z socjologii kultury. Niemało też wspólnego wysiłku kosztowało nas opracowanie strategii obrony tej pracy. Moja podopieczna obroniła pracę z wynikiem 4,5. Poczułem satysfakcję i potwerdziłem sobie swą fachowość

 • Co chciałbyś aby klienci wiedzieli o Twojej profesji?

  Po pierwsze, że moja fachowość przekłada się także na umiejętność nawiązania więzi emocjonalnej z uczniem, szczególnie w rozwijaniu jego motywacji do pracy nad sobą.
  Po drugie to, że nie uznaję anachronicznego dziś podziału na umysły ścisłe i humanistyczne.
  Wg mojego poglądu istnieją umysły otwarte, przeciętne i, niestety, poniżej przeciętności. Do korepetytora należy wyrównanie tych poziomów, przynajmniej w stopniu elementarnym.
  Wypowiedzi w sferze szeroko pojętej polonistyki, tej na poziomie szkolnym lub rozszerzonym, powinne być również logiczne, precyzyjne, nie odbiegające od określonego tematu, chociaż odrobina polotu na pewno tu nie zaszkodzi.

 • W jaki sposób zdecydowałeś(aś) się podjąć pracę w swojej profesji?

  Zacząłem od tzw. rynku pierwotnego czyli uczniów w szkołach, w których uczyłem i najbliższego grona rodziny i znajomych.
  Następnie przyszły polecenia i rekomendacje.
  Od dziesięciu lat udzielam się również na blogach i to także stanowi źródło mych zleceń.
  Zdarzało się również, że w czasie nieobowiązujacych rozmów, na różnych spotkaniach towarzyskich, pozyskiwałem klientów.
  Od przypadkowych i doraźnych zdarzeń do stałego zajęcia, ot, cała moja historia i tu decyzję podjąłem z tą pewnością, że ta profesja jest dla mnie odpowiednia, satysfakcjonująca i rokująca jakąś zawodową przyszłość.

 • Opowiedz o ostatnio wykonywanym zleceniu, z którego jesteś najbardziej dumny(dumna).

  Przy konsultacji pracy licencjackiej, na pograrniczu polonistyki i historii sztuki, zachęciłem mą klientkę do pisania kreacyjnego (wiersze, opowiadania, impresje itp). Okazało się, że ma ukryty talent literacki, który trzeba rozwijać specjalistycznymi metodami "writing school".
  Dalsze konsultacje nabrały odtąd innego charakteru, z obopólną korzyścią.

 • Napisz czy, i w jaki sposób się kształcisz, aby jeszcze lepiej wykonywać swoją profesję.

  Ustawicznie wracam do lektury fachowych podręczników z zakresu wiedzy o literaturze (historia literatry, teoria literatury oraz opracowania i poradniki metodyczne).
  Ponownie czytam pozycje z kanonu literatury polskiej i powszechnej pod kątem pracy korepetytora, z uwzględnieniem literatury najnowszej.
  Uważnie analizuję i weryfikuję moje dotychczasowe doświadzenia korepetytora.

 • Opisz ostatnio wykonywany projekt / usługę. Czego dotyczył? Ile kosztował? Jak wiele czasu mu poświęciłeś (poświęciłaś)?

  Ostatni mój projekt, to ciągle jeszcze dopracowywany merytorycznie i metodycznie program "writing school" czyli nauka pisania kreacyjnego. Najwięcej czasochłonne są redagowanie i opracowywanie odpowiednich testów i ćwiczeń, przy gradacji stopnia trudności i stymulowania niezbędnej tu motywacji potencjalnych klientów.
  Czasu dokładnie nie da tu się określić, tom parę dobrych miesięcy i wieloletnie przemyślenia, przy metodzie prób i błędów.

 • Jeśli cennik Twoich usług jest skomplikowany, opisz go tutaj.

  Mój cennik jest elastyczny i wynika z negocjacji i końcowej ugody z klientem. Ważne tu są także możliwości i płynność finansowa klienta, przy konieczności większego od standardowego nakładu mej pracy (np. wyprowadzenie ucznia z intelektualnej zapaści lub, z drugiej strony, gruntowne przygotowanie do spektakularnych zdarzeń jak wszelkiego rodzaju konkursy, olimpiady przedmiotowe itp.)
  Podaję zatem cennik orientacyjny:
  korepetycje standardowe: 40 - 60 PLN
  korepetycje specjalne: (***) PLN
  konsultacje prac dyplomowych: maturalnych, licencjackich i magisterskich: (***) PLN

 • Jeśli miałbyś (miałabyś) doradzić osobie chcącej wykonywać Twoją profesję, co byś doradził (doradziła)?

  Należy kierować się asertywnością negocjując swe honorarium.
  Należy dokładnie sprecyzować cel korepetycji.
  Dobrze jest ustalić czas jednej sesji: od godziny zegarowej do godziny lub dwóch godzin lekcyjnych, ta ostatnia wersja wydaje mi się najbardziej rozsądna i optymalna.
  Po jednej lub maksymalnie dwóch sesjach dostosować do klienta okres i częstotliwość spotkań.

 • Jaka jest Twoja najmocniejsza strona?

  Moje najmocniejsze strony to fachowość, umiejętność słuchania i wyciągania właściwych wniosków, dobre relacje interpersonalne. Ponadto rzetelność, rzeczowość, punktualność i elastyczność w czasie pracy z klientami.
  Ponadto jestem cierpliwy i nie zrażam drobnymi i incydentalnymi niepowodzeniami.

 • Jaką umiejętność obecnie chciałbyś (chciałabyś) udoskonalić?

  Oprócz stałego i ustawicznego utrwalania i wzbogacania swej wiedzy fachowej, należy także uważnie śledzić rynek działalności korepetytorskich i znaleźć miejsce dla siebie, z uwzględnieniem tzw. miejsc niszowych.
  Nawet w sytuacji mniejszego zainteresowania naukami humanistycznymi trzeba sobie turadzić, za pomocą np. fachowego marketingu.

 • Napisz własne pytanie i odpowiedz na nie.

  Czy praca korepetytora ma tylko charakter doraźny czy też długofalowy?
  W zależności od celu pracy z klientem zależne są optymalne terminy i częstotliwość spotkań z klientami. Poziom i efekty pracy z klientem to najlepsza rekomendacja i źródło osobistej satysfakcji.

 • Napisz własne pytanie i odpowiedz na nie.

  Czy usługi korepetytorskie staną się ważną sferą w dziedzinie edukacji?
  Sadzę, że tak. Nabór do zawodu nauczycielskiego ma ciągle znamiona selekcji negatywnej. Odbija to się w poziomie nauczania i co gorsze, w widocznej, szczególnie medialnie, frustracji całego środowiska.
  Oprócz realiów płacowych niechęć do podjęcia pracy nauczycielskiej powoduje za niski prestiż społeczny tego zawodu, a także niewystarczająca ochrona prawna nauczycieli, szczególnie w kategorii naruszania dóbr osobistych, w tym nietykalności cielesnej.