Tomasz M

Tomasz M

 • Przedmioty: Język polski - Szkoła Podstawowa
  Język polski - Gimnazjum
  Język polski , Wiedza o kulturze - Liceum
 • Doświadczenie: Ponad 5 lat
 • Wykszałcenie: Wyższe, Uniwersytet Warszawski
 • Zajęcia prowadzę: Warszawa Mokotów, Pracuję u siebie na miejscu · Pracuję zdalnie (internet/telefon) · Mogę dojechać w odległości 5 km
 • Wynagrodzenie: od 80 zł za godzinę
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Potwierdzony numer telefonu Potwierdzony numer telefonu
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Konto Praca od zaraz Konto Praca od zaraz
 • Sprecyzowany przedmiot korepetycji Sprecyzowany przedmiot korepetycji
 • Zdjęcie profilowe Zdjęcie profilowe

KOREPETYCJE Z JĘZYKA POLSKIEGO
z elementami edukacji artystycznej
dla uczniów i uczennic liceum i szkoły podstawowej


W skrócie:

Uczę, jak redagować teksty i się wypowiadać, świadomie czytać, świetnie zdawać egzaminy.

Opis:

Korepetycje z języka polskiego mają charakter warsztatowy, konwersatoryjny. Zawsze w miłej atmosferze i z wzajemnym szacunkiem. W zależności od określonych na początku potrzeb mogą rozwijać różnorodne umiejętności i dotyczyć wybranego zakresu wiedzy. Mogą być też dobrym uzupełnieniem lub rozszerzeniem podstawy programowej realizowanej w szkole. Program zajęć układany jest w taki sposób, aby był interesujący, urozmaicony i przekładał się na praktyczne umiejętności.

Zależy mi na kształceniu samodzielnego, twórczego i krytycznego myślenia. Uczestnicy zajęć otrzymają narzędzia, dzięki którym będą mogli zmierzyć się z różnego rodzaju tekstami kultury — przeanalizować je, opisać, zinterpretować, zrozumieć. Umieszczając zagadnienia z zakresu języka polskiego w perspektywie kultury i sztuki, a także współczesności, kładę nacisk na ich pogłębione zrozumienie. Stąd też wynika zachęta do zainteresowania się teatrem i performansem, wystawą w muzeum, kinem autorskim i innymi formami wypowiedzi artystycznej, a także realizacją własnych zainteresowań i ambicji.

Cele korepetycji:

* Poszerzanie wiedzy i umiejętności dla własnej satysfakcji.
* Wyrównywanie poziomów, uzupełnianie braków.
* Przygotowanie do egzaminów.
* Przygotowanie do konkursów.

Zakres korepetycji (m.in.):

1. Kształcenie literackie i kulturowe.

1. Historia literatury polskiej i powszechnej.
2. Analiza tekstu.
3. Interpretacja tekstu.
4. Środki wyrazu artystycznego.
5. Gatunki.


2. Tworzenie wypowiedzi.

1. Pisemnej: wypracowanie, rozprawka, esej, recenzja, notatka, ogłoszenie i inne gatunki.
2. Ustnej: prezentacja, przemowa, opowiadanie, referat i inne gatunki.


3. Nauka o języku.

1. Fleksja, słowotwórstwo, frazeologia i składnia.
2. Style języka.
3. Komunikacja.
4. Ortografia i interpunkcja.


4. Kultura języka polskiego.
Doskonalenie języka i rozwijanie umiejętności posługiwania się nim w sposób poprawny i sprawny.


5. Wiedza o kulturze.
„Mówiąc wprost i zawieszając naukową terminologię, idzie o to, by rozumieć człowieka w kulturze i kulturę w człowieku”.

O mnie:

Jestem absolwentem filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (specjalizacja edytorska) oraz kulturoznawstwa (specjalizacja Teatr, performans, widowisko) na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jestem słuchaczem studiów podyplomowych Specjalizacja nauczycielska dla polonistów. Od 8 lat udzielam korepetycji na różnych poziomach nauki. Pracuję również jako redaktor. Interesuję się teatrem, mechaniką kwantową i gotowaniem.


Informacje praktyczne:

Zajęcia u nauczyciela (Mokotów, tuż przy Królikarni), u ucznia, online.

U nauczyciela, online — 80 zł / 60 minut
U ucznia — 100 zł / 60 minut

Zajęcia dla grup — warunki ustalane indywidualnie

Przedmioty: Język polski · - Szkoła Podstawowa
Język polski · - Gimnazjum
Język polski · Wiedza o kulturze · - Liceum

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty.
  Przygotowanie do matury.
  Przygotowanie do zajęć - uzupełnianie wiedzy z zakresu języka polskiego.
  Praca redakcyjna i kreatywne pisanie.