Joanna M

Joanna M

 • Przedmioty: Język polski - Szkoła Podstawowa
  Język polski - Gimnazjum
  Język polski - Szkoła Wyższa
  Język polski - Liceum
 • Doświadczenie: Ponad 2 lata
 • Wykszałcenie: Wyższe, Uniwersytet Jagielloński
 • Zajęcia prowadzę: Straszyn , Pracuję u siebie na miejscu · Mogę dojechać w odległości 20 km
 • Wynagrodzenie: od 30 zł za godzinę
 • Potwierdzony adres kontaktowy email Potwierdzony adres kontaktowy email
 • Informacje o wykształceniu Informacje o wykształceniu
 • Potwierdzony numer telefonu Potwierdzony numer telefonu
 • Odpowiedzi na pytania Odpowiedzi na pytania
 • Sprecyzowany przedmiot korepetycji Sprecyzowany przedmiot korepetycji
 • Zdjęcie profilowe Zdjęcie profilowe

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, więc mam świetne przygotowanie merytoryczne. Moi uczniowie cenią rzetelność i poczucie humoru. Umiem w przystępny sposób wyjaśnić trudne zagadnienia i pobudzić wyobraźnię do pisania dobrych prac.

Przedmioty: Język polski · - Szkoła Podstawowa
Język polski · - Gimnazjum
Język polski · - Szkoła Wyższa
Język polski · - Liceum

Trwa ładowanie…

Pytania i odpowiedzi

 • Wymień kilka ostatnio wykonanych zleceń.

  przygotowanie osób nastoletnich i osoby dorosłej do matury ustnej i pisemnej; przygotowanie gimnazjalisty do testów, poprawa wyników w nauce uczniów czwartej, piątej i szóstej klasy szkoły podstawowej; nauczanie domowe ucznia pierwszej klasy gimnazjum

 • Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

  Lubię poznawać nowe osoby i pomagać im w coraz głębszym poznawaniu świata literatury, sztuki i ogólnie pojętej humanistyki. Cenię sobie czytanie prac moich uczniów. Miło słyszy się też o osiągnięciach osób, które uczę; czuję wtedy dumę. Ponadto lubię rozmawiać z rodzicami o ich dzieciach.

 • Co poradziłbyś osobie szukającej osoby o Twoich umiejętnościach?

  Osoba taka powinna zorientować się, jaką szkołę ktoś kończył. Wbrew temu, co może się wydawać, kursy przygotowujące do zawodu nauczyciela różnią się na poszczególnych uczelniach wymaganiami, ilością godzin, które przyszły nauczyciel spędza w szkole, obserwując, jak inni prowadzą lekcje i robiąc to samemu; a wszystko to oczywiście nie jest bez znaczenia.

 • Jeśli byłbyś(byłabyś) klientem, to co chciałbyś (chciałabyś) wiedzieć o Twojej profesji?

  Ważne byłoby, czy korepetytor organizuje lekcje adekwatnie do aktualnej podstawy programowej. W przypadku języka polskiego, chciałabym wiedzieć, czy nauczyciel korzysta z materiałów poszerzających ogólną orientację w świecie kultury. Pytałabym też, czy do nauczania przedmiotów trzeba mieć odrębne kwalifikacje - do szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum.

 • Jakie pytania powinien zadać klient, aby znaleźć odpowiednią osobę z Twojej profesji?

  Warto spytać, jaką uczelnię kończył polonista, bo - jak pisałam w innym miejscu - to nie jest bez znaczenia. Warto też dowiedzieć się, jakie metody nauczania stosuje w swojej pracy. Można się dowiadywać, czy korepetytor ma doświadczenie w nauczaniu domowym i czy jest osobą obowiązkową.

 • Co powinien przemyśleć klient zanim zatrudni osobę o Twojej profesji?

  Jeśli jest rodzicem, powinien się zastanowić, czy jego dziecko rzeczywiście chce się uczyć i czy ma odpowiednią motywację. Lekcje z korepetytorem wiążą się bowiem - jak wiadomo - z koniecznością wygospodarowania dodatkowego czasu na spotkania, czasem trzeba coś więcej przeczytać, zrobić pracę domową...

 • Czym wyróżniają się Twoje usługi na tle usług świadczonych przez inne osoby?

  Moje usługi są świadczone w sposób profesjonalny. Co więcej, właśnie udostępniam specjalną przestrzeń w domu, gdzie panować będą wygodne, ergonomiczne warunki do pracy, a ponadto - znajdą się tam różnorakie pomoce naukowe, w tym książki i lektury, które będzie można wypożyczyć.

 • Jakie pytania klienci zadają Ci najczęściej? Co odpowiadasz?

  Klienci pytają najczęściej, czy jest możliwa poprawa sytuacji jego dziecka, które ma problemy w szkole - np. z pisaniem wypracowań albo w ogóle nie rozumie jakiegoś działu gramatyki. Odpowiadam, że będziemy wspólnie działać w kierunku poprawy tego stanu rzeczy.

 • Czy masz ulubioną historię z wykonywanej pracy? Jeśli tak - opisz.

  Moją ulubioną historią jest poznanie mamy z synem, którzy oboje byli mocno przestraszeni zbliżającym się egzaminem gimnazjalnym. Dziecko miało jedynki w szkole i na pierwszych zajęciach mówiło, że nic nie wie i nie pamięta. Ostatecznie chłopak zdał bardzo dobrze egzamin i dostał się do wybranego liceum.

 • Co chciałbyś aby klienci wiedzieli o Twojej profesji?

  Chciałabym, aby klienci wiedzieli, że nauczanie daje dużą satysfakcję. Trzeba jednak przyznać, że w przypadku języka polskiego bardzo istotne jest, aby uczeń czytał lektury. W ten sposób rozwija się jego wrażliwość, a praca nauczyciela - staje się o wiele łatwiejsza i... bardziej sensowna.

 • W jaki sposób zdecydowałeś(aś) się podjąć pracę w swojej profesji?

  To długa historia... Zawsze byłam dobra z języka polskiego i już w szkole podstawowej pomagałam koleżankom i kolegom, gdy mieli problemy z tym przedmiotem. Następnie znajoma studentka polonistyki zaproponowała, bym udzieliła lekcji jednej z jej uczennic. Pamiętam, że sprawiało mi to dużo radości.

 • Opowiedz o ostatnio wykonywanym zleceniu, z którego jesteś najbardziej dumny(dumna).

  Ostatnie zlecenie, które napawa mnie dumą, dotyczy dorosłej osoby, która postanowiła podejść do matury. Miała długą przerwę w nauce, więc trzeba było sporo powtórzyć, niektóre rzeczy były dla niej zupełnie nowe. W efekcie zdała zadowalająco maturę i dostała się na wybrane studia.

 • Napisz czy, i w jaki sposób się kształcisz, aby jeszcze lepiej wykonywać swoją profesję.

  Stale czytam książki z zakresu literatury i gramatyki. W obrębie literatury są to zarówno dzieła literackie, jak i opracowania. Przeglądam też prace znanych metodyków oraz książki dotyczące szeroko pojętej kultury. Korzystam ponadto ze wskazówek zamieszczanych na portalach dla nauczycieli.

 • Opisz ostatnio wykonywany projekt / usługę. Czego dotyczył? Ile kosztował? Jak wiele czasu mu poświęciłeś (poświęciłaś)?

  Ostatnio uczyłam dziecko z dużymi problemami w szkole podstawowej (zarówno w zakresie gramatyki, jak i pisania oraz interpunkcji). Po kilku miesiącach pracy chłopiec zaczął osiągać dobre wyniki w nauce. Na lekcjach też wyraźnie więcej rozumie i chętniej współpracuje niż na początku.

 • Jeśli cennik Twoich usług jest skomplikowany, opisz go tutaj.

  Zasadniczo korepetycje kosztują 30 zł, gdy odbywają się u mnie, a 35 - jeśli lekcje są prowadzone u kogoś w domu. Przyjęłam natomiast zasadę, że w przypadku, gdy osoba lub rodzina ma trudną sytuację materialną, może - po uzgodnieniu - zapłacić mniej. Nie chcę, aby cena była przeszkodą w chęci rozwoju.

 • Jeśli miałbyś (miałabyś) doradzić osobie chcącej wykonywać Twoją profesję, co byś doradził (doradziła)?

  Poradziłabym, aby zorientowała się, czy dziecko ma w szkole realizowaną podstawę programową (bo okazuje się, że nie dla każdego nauczyciela to jest wyznacznik) i - jeśli nie - aby popracowała nad punktami, które są zaniedbane (problem może też dotyczyć, wybieranych swobodnie, lektur).

 • Jaka jest Twoja najmocniejsza strona?

  Myślę, że moją najmocniejszą stroną jest obowiązkowość. Jeśli już umawiam się na stałe korepetycje, w zasadzie nie zdarza mi się nie dotrzeć na miejsce, zapomnieć lub odwołać (zwłaszcza w ostatniej chwili). Poza tym jestem cierpliwa i nie zrażam się brakami w edukacji (bądź motywacji) moich uczniów.

 • Jaką umiejętność obecnie chciałbyś (chciałabyś) udoskonalić?

  Obecnie chciałabym dowiedzieć się więcej o nowych metodach nauczania i sposobach zaciekawienia młodszych dzieci. Pragnę też popracować nad łączeniem pracy nauczyciela z podejściem psychologicznym do ucznia. To może się przydać zwłaszcza, gdy dziecko ma inne problemy - nie tylko z nauką.

 • Napisz własne pytanie i odpowiedz na nie.

  Z jakich materiałów korzystasz w czasie lekcji? Korzystam z podręczników oraz ćwiczeń (zatwierdzonych przez MEN) do konkretnej klasy. Czerpię również z materiałów zamieszczonych w internecie. Ponadto sama konstruuję ćwiczenia, pytania, tematy prac pisemnych.

 • Napisz własne pytanie i odpowiedz na nie.

  Co sprawia problemy w Twojej pracy? Główną trudnością jest to, że obecnie młodzi ludzie niechętnie czytają lektury. Problemem bywa sytuacja, gdy to rodzic chce, by dziecko miało lekcje, a uczeń - niespecjalnie. Poza tym czasem trudno jest dotrzeć w zakamarki niektórych wsi lub dzielnic miasta; jednak zawsze jest to interesujące, nowe doświadczenie.